Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Navigace

Obsah

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Obecná ustanovení:

Tento řád vychází z vyhlášky č. 107/2008 Sb. o školním stravování, vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, vyhlášky č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a nařízení ES č. 852/2006.

 

Školní stravování je strava dotovaná státem, žáci a zaměstnanci školy hradí pouze finanční normativ na nákup potravin, režijní a mzdové náklady hradí stát. Na dotovanou stravu mají strávníci nárok pouze ve dnech školního vyučování, v případě MŠ provozu mateřské školy, a je určena k přímé spotřebě ve školní jídelně.

 

 1. Ke stravování ve školní jídelně se může přihlásit žák ZŠ, dítě z MŠ, pedagogický pracovník školy a nepedagogický pracovník školy, který je zaměstnán alespoň na částečný úvazek.
 2. Stravné se hradí v hotovosti u vedoucí stravování nejpozději do posledního dne v měsíci na měsíc následující společně s poplatkem za MŠ, resp. ŠD. Není-li stravné v daném termínu uhrazeno, nemá strávník od 1. dne v daném měsíci nárok na stravu
 3. Ceny stravného jsou stanoveny podle věkových kategorií a jsou uvedeny v předpisu, který je přílohou tohoto řádu.
 4. Odhlašování stravy je možné do 7.00 hodin. Při onemocnění mají strávníci nárok na stravu pouze 1. den nemoci (může být odnesena ve vlastních nádobách), všechny další dny nemoci musí být strava odhlášena.
 5. Vydávání jídel

  Svačiny MŠ     8.30 – 9.00          14.00 – 14.30

  Obědy MŠ     12.00 – 12.30

  Obědy ZŠ       11.35 – 12.00       12.30 – 13.00 (podle konce vyučování)

 6. Žáci, kteří jdou po obědě domů, si nechávají aktovky i oblečení v šatně
 7. Žáci dodržují hygienická pravidla, pravidla slušného chování
 8. Žáci se řídí pokyny pedagogického dohledu
 9. Dohled vykonává učitelka MŠ u dětí z MŠ, vychovatelka ŠD u žáků ZŠ v 11.35 – 12.00, učitelka 5. vyučovací hodiny v 12.30 – 13.00
 10. Děti z MŠ obslouží učitelka MŠ
 11. Žákům ZŠ polévku nalije dospělý vykonávající dohled, oběd si žáci převezmou u vydávacího okénka sami
 12. Použité nádobí a podnosy vrací žáci do příslušného okénka
 13. Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, poskytne pedagogický pracovník vykonávající dohled první pomoc, dále provede zápis do knihy úrazů nejpozději do konce pracovní doby

   

  Vydán ve Volfarticích  dne 1. 9. 2016

  Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem vydání.

   

  Mgr. Jana Junková                                                             Ivana Hlaváčová

     ředitelka školy                                                               vedoucí stravování