Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

Výsledky dotazníkového šetření hodnocení školy za strany rodičů žáků v základní škole Volfartice

Z 21 rozdaných dotazníků bylo vráceno 16.

 

1. Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle Vás pozitivní?

a) určitě ano                                                      12 odpovědí              

b) spíše ano                                                        4 odpovědi             

c) nevím, nedokážu posoudit

d) spíše ne

e) rozhodně ne

 

2. Máte dostatek informací o dění ve škole?

a) ano, mám                                                      15 odpovědí            

b) ne, nemám                

c) nevím                                                              1 odpověď            

 

3. Můžete jako rodič  kdykoliv konzultovat s učiteli záležitosti

týkající se Vašeho dítěte

a) určitě ano                                                     16 odpovědí            

b) spíše ano   

c) ani ano ani ne

d) spíše ne

e) rozhodně ne

 

4. Upřednostnil(a) byste slovní hodnocení před klasickým

známkováním?

a) ano - rozhodně upřednostnil(a)              

b) spíše ano                                                    2 odpovědi             

c) nevím, nejsem rozhodnut(a)                         3 odpovědi               

d) spíše ne                                                      7 odpovědí               

e) ne - jsem rozhodně proti slovnímu hodnocení 3 odpověď

                                                                        2 rodiče by zvolili kombinaci

 

 

5. Jaký máte pocit z jednání s pracovníky školy?

a) velmi kladný                                             12 odpovědí     

b) spíše kladný                                               4 odpovědi    

c) nevím

d) spíše záporný

e) velmi záporný

 

6. Mají učitelé důvěru Vašeho dítěte (Vašich dětí)?

a) rozhodně ano                                           12 odpovědí    

b) spíše ano                                                  4 odpovědi     

c) nevím                                                       1 odpověď     

d) spíše ne

e) rozhodně ne

 

7. Dává, podle Vás, úroveň výuky na škole dětem pevné základy

pro další vzdělávání?

a) určitě dává                                                8 odpovědí    

b) spíše dává                                                 5 odpovědí   

c) nevím, nedokážu posoudit                           3 odpovědi 

d) spíše nedává

e) rozhodně nedává

 

8. Jsou požadavky na znalosti úměrné schopnostem Vašeho dítěte?

a) ano, jsou úměrné                                               10 odpovědí                         

b) nevím                                                                  3 odpovědi                         

c) ne, požadavky na mé dítě by měly být vyšší                          1 odpověď    

d) ne, požadavky na mé dítě by měly být nižší (je přetěžováno) 1 odpověď    

 

9. Zkuste, prosím, vyjádřit „známkou“ jako ve škole úroveň

následujících položek. (1 – velmi spokojen(a), 2 – spíše

spokojen(a), 3 – průměr, 4 – spíše nespokojen(a), 5 – velmi

nespokojen(a),0 – nevím, nedokážu posoudit)

● nabídka zájmových kroužků 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0   

hodnocení : 9 x 1, 6 x 2,1x3

● výuka cizích jazyků 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0                 

hodnocení : 5 x 1, 7 x 2, 1 x3,2x4,1x5

● školní družina 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0                           

hodnocení : 14 x 1, 2x2

● stravování 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0                                     

hodnocení : 10 x 1, 3 x 2, 1 x 3 

● učební pomůcky 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0                            

hodnocení : 14 x 1, 2 x 2 

● vzhled učeben 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0                               

hodnocení : 14 x 1,2x2 

● kulturní program školy (besídky, vystoupení pro rodiče atd.)1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0

                                                                                                     

hodnocení : 11 x 1,3x2,1x3,1x0

● aktivity mimo školu (exkurze, výlety atd.) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0

                                                                                                   

hodnocení : 12 x 1, 4 x 2

             

 

10. Zvyšuje se, dle Vašeho pohledu, celková úroveň této školy?

a) ano, zvyšuje                                   8 odpovědí                

b) ne, úroveň se mi zdá stejná             3 odpovědi    

c) ne, úroveň spíše klesá

d) nedokážu posoudit                           5 odpovědí        

 

11. Myslíte si, že přilehlé okolí školy je dostatečně využito pro

potřeby školy?

a) rozhodně ano                                 5 odpovědí           

b) spíše ano                                        7 odpovědí           

c) nevím                                             2 odpovědi                                     

d) spíše ne                                         2 odpovědi                                     

e) rozhodně ne

 

 

 

 

V této části dotazníku se můžete rozepsat. (Pokud by Vám nestačily vymezené řádky, můžete využít prostor na zadní straně dotazníku)

 

12. Jaké jsou podle Vás silné stránky naší školy? (co se nám

daří, co děláme dobře, pro co máme dobré podmínky)

 

 • Málotřídní škola 3
 • Mimoškolní aktivity 3
 • Individuální přístup 3
 • Komunikace – učitel-žák-rodič 6
 • Bezpečná školní zahrada
 • Prostředí
 • Vybavenost školy srovnatelná s většinou velkých škol
 • Malý kolektiv
 • Dobrá poloha školy v rámci obce
 • Prevence šikany
 • Rodinné prostředí
 • Maximální věnování se dětem ze strany pedagogů
 • Skvělý personál
 • Výborná organizace
 • Krásná budova na bezpečném místě
 • Komunikativní pedagogický sbor
 • Kroužky – dobrá cena
 • Každoroční akademie
 • Třídění odpadu

 

13. Jaké jsou podle Vás slabé stránky naší školy? (co brzdí práci

školy a její rozvoj, co nevytváří vhodné podmínky)

 

 

 • Málo domácích úkolů
 • Spojené ročníky
 • Ne vždy dostatečná spolupráce a komunikace rodičů se školou
 • Zavřené hlavní dveře do budovy
 • Malá konkurence „chytrých“ dětí, snižující atraktivitu školy ve vyšších ročnících
 • Málo talentovaných dětí
 • Krátká provozní doba školní družiny
 • Sportovní hřiště blízko školy
 • Málo mimoškolních aktivit pro rodiče s dětmi (alespoň do 17 hodin)
 • Málo lidových písní v HV
 • Příliš dlouhé odpolední vyučování

 

Děkujeme všem, kteří si dali práci s vyplněním dotazníku a vyjádřili tak pro nás velmi cenné připomínky. Vaše názory náležitě využijeme a budou zapracovány do autoevaluace naší školy.