Menu

 MŠ
Volfartice

Informace

Ceny stravného platné od 1.1. 2023

(počítá se 22 obědů / měsíc)

Žáci ZŠ, včetně školného (80 kč) za ŠD: 850 kč (35kč / oběd)

Žáci ZŠ od 11 let (5. třída), včetně školného (80 kč) za ŠD: 894 kč (37kč / oběd)

Děti MŠ, včetně skolného (160 kč): 1194 kč (celodenní)

Děti MŠ, včetně školného: 974 kč (polodenní stravné = ranní svačina + oběd)

Děti MŠ - předškoláci, celodenní stravné: 1034 kč

Děti MŠ - předškoláci, polodenní: 814 kč

 

Cena oběda pro cizí strávníky: 1430 kč/měsíc (65 kč/oběd)

 

Platba stravného převodem z účtu:

Číslo účtu: 27-7635600247/0100

Variabilní symbol: 81

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Částku prosím uhraďte do konce měsíce, děkujeme.

Odhlašování stravy je možné do 7.00 hodin. Při onemocnění mají strávníci nárok na stravu pouze 1. den nemoci (může být odnesena ve vlastních nádobách), všechny další dny nemoci musí být strava odhlášena. Vyúčtování (vrácení přeplatků) probíhá jednou ročně - v červnu.

Bližší informace u vedoucí stravování Zuzany Holečkové na tel. čísle 704 784 919.