Menu

 MŠ
Volfartice

Informace

Platba stravného převodem z účtu:

 

Číslo účtu: 27-7635600247/0100

Variabilní symbol: 81

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte

Žáci ZŠ, včetně školného (80 kč) za ŠD: 696 kč

Žáci ZŠ, včetně školného (80 kč) za ŠD: 740 kč

Děti MŠ, včetně skolného (160 kč): 1040 kč (celodenní docházka)

Děti MŠ, včetně školného: 842 kč (polodenní stravné = ranní svačina + oběd)

Děti MŠ - předškoláci, bez školného: 682 kč (polodenní stravné)

Cena oběda pro cizí strávníky: 55 kč

Odhlašování stravy je možné do 7.00 hodin. Při onemocnění mají strávníci nárok na stravu pouze 1. den nemoci (může být odnesena ve vlastních nádobách), všechny další dny nemoci musí být strava odhlášena. Bližší informace u vedoucí stravování na tel. čísle 704 784 919.