Menu

 MŠ
Volfartice

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Registrační čísla dětí přijatých do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ


Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Volfartice  v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:
Děti s registračními čísly 
01/22

02/22

03/22

04/22

06/22

08/22

09/22

10/22

se přijímají k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Volfartice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace od šk. r. 2022/ 2023, tj. od 1. 9. 2022.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Volfartice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace.
Zveřejněno dne 31. 5. 2022.
Rozhodnutí o přijetí do MŠ v listinné podobě si zákonní zástupci přijatých dětí mohou vyžádat u ředitelky školy.

Přílohy

Rozhodnutí o přijetí do MŠ k vyvěšení.docx

Rozhodnutí o přijetí do MŠ k vyvěšení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,9 kB
Datum vložení: 25. 5. 2022 13:47
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2022 12:15
Autor: Správce Webu