Menu

 MŠ
Volfartice

Zápis do ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/24

V pátek 21. dubna 2022 – 14.00 – 16.00

Pro děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

Vezměte s sebou: rodný list dítěte

                                občanský průkaz zákonného zástupce

                                 v případě žádosti o odklad – doporučení pediatra a PPP

Průběh zápisu:

- zápis je rozdělen na formální část a motivační část (cca 30 minut)

- dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně

Formální část: zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte,

Motivační část: pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte - motivační část probíhá hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i o odklad školní docházky je možné podat i bezkontaktním způsobem:

  1. Do datové schránky školy
  2. E-mailem s elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý e-mail)
  3. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Volfartice 81, 471 12 Volfartice
  4. Osobně ve škole po předchozí telefonické dohodě  ( tel. 737728394)

K žádosti je nutné dodat tyto přílohy:

Kopie rodného listu dítěte ( nemusí být ověřená)

K žádosti o odklad ještě doporučení pediatra a pedagogicko-psychologické poradny

Termín podání žádosti : 1. - 22. 4. 2022