Menu

 MŠ
Volfartice

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Na základě opatření MŠMT  v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády  bude zápis do MŠ probíhat takto:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si můžete stáhnout zde: ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŠ.docx (16.85 kB)

nebo osobně vyzvednout ve škole  po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 737728394.

Termín podání žádosti : 4. května 2022

Způsoby podání  žádosti:

  1. Do datové schránky školy

  2. E-mailem s elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý e-mail)

  3. Poštou

  4. Osobně ve škole po předchozí telefonické dohodě  ( tel. 737728394)

K žádosti je nutné dodat tyto přílohy:

  • Kopie rodného listu dítěte ( nemusí být ověřená)
  • Potvrzení pediatra o řádném očkování (viz 2. strana žádosti o přijetí)
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba doložit kopii oprávnění dítě zastupovat.

Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které do 31. 8. 2022 bude 5 let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání zvolit individuální vzdělávání. I v tomto případě musí dítě přihlásit k předškolnímu vzdělávání a zároveň s přihláškou podat oznámení o individuálním vzdělávání dítěte.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům zasláno poštou nebo datovou schránkou do 31. 5. 2022.