Menu

 MŠ
Volfartice

Kritéria pro přijímání do MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis dětí na školní rok probíhá od 2. do 16. května.

Ředitel školy oznámí termín zápisu na stanovený školní rok 14 dní předem obvyklým způsobem (webové stránky školy, vývěsní deska, letáčky, obecní zpravodaj).

Pokud se v MŠ vyskytne volné místo během školního roku, může ředitelka školy vyhlásit mimořádný termín zápisu na toto místo.

U zápisu předloží rodiče svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou pediatrem.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Volfartice 81, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

III.  Bez ohledu na bodové hodnocení bude v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci. Od 1. 9. 2017 je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné.

KRITÉRIUM

Bodové ohodnocení

Věk dítěte

5 let s trvalým pobytem ve školském obvodu

5 let 

4 roky

3 roky

Mladší 3 let

Povinné předškolní vzdělávání

4

3                               

2

1

Spádová oblast*

Ano

Ne

2

0

*Spádová oblast = trvalý pobyt v obci.

IV. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhoduje datum narození (starší dítě má přednost), pokud i v tomto případě nastane rovnost, bude přistoupeno k losování.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti v době konání zápisu do MŠ.


Ve Volfarticích dne 30. 9. 2023

Mgr. Jakub Myška, ředitel ZŠ a MŠ

Mateřská škola

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2