Menu

 MŠ
Volfartice

Povinnost zákonných zástupců

Povinné předškolní vzdělávání – povinnost zákonného zástupce

•Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

•Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce §182 ŠZ

–nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2,

–zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte,