Menu

 MŠ
Volfartice

Zájmové kroužky

Kroužky ZŠ

Cena za kroužek je za celé pololetí. Platbu prosím uhraďte na náš školní účet nebo v hotovosti ve škole a to do 15. října.

Číslo účtu: 27-7635600247/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a název kroužku)

 

PO - Klub logických her – 1*za 14 dní (13:30 – 15:00) (zdarma)

(Začíná 3. 10. )

PO - Hravá angličtina ( 1. – 2. roč.) 1*za 14 dní (13:30 – 14:30) 200,-

(Začíná 10. 10.)

ÚTDoučování s Petrou – (14:00 - 15:00) (zdarma)

(Začíná 4. 10.)

ÚTDoučování s Bárou – (14:00 - 15:00) (zdarma)

(Začíná 4. 10.)

ST – Keramicko-výtvarný s Petrou – 1*za 14 dní (14:00 - 15:00) 400,-

(Začíná 5. 10.)

ST - Hudební kroužek s paní Hubálkovou- 1*za 14 dní (14:00 – 15:00) 200,-

(Začíná 12. 10. )

STKeramicko-výtvarný se Soňou - 1*za 14 dní (15:00 - 16:00) 400,-

(Začíná 12. 10. )

Sportovní kroužek -(13:00 – 14:00) 200,-

(Začíná 7. 10.)

kroužky