Menu

 MŠ
Volfartice

Projekt Obědy do škol

Naše škola se zapojila do pilotního projektu v rámci výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci MPSV „Obědy do škol“ .

Několik informací k projektu přímo z MPSV:

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží reagovat na situaci, kdy roste počet dětí, které ve školách neobědvají. Důvodem je především špatná finanční situace jejich rodičů, přičemž nejde jen o rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, ale často o samoživitelky a samoživitele.

Pravidelné společné obědy mají pro děti/žáky nejen výživový a zdravotní rozměr, ale jsou důležité pro jejich sociální a psychický vývoj a rozvoj a rovněž začlenění v dětském kolektivu.